Voorwaarden deelname

Selectie kunstenaars / kunstwerken

 • Kunststroom beoogt een brede hedendaagse kunstcollectie met werken in diverse stijlen en technieken van beeldende kunst in Roerdalen en Wassenberg voor een breed geïnteresseerd publiek tentoon te stellen. Daartoe worden door de organiserende stichting zowel gevestigde kunstenaars als jong en aankomend talent in de kunst uitgenodigd om in karakteristieke gebouwen in Roerdalen en Wassenberg te exposeren. Naast professionele kunstenaars roepen we ook amateurkunstenaars op aan te melden voor deelname. Immers kan in toenemende mate veel talent en een hoge kwaliteit van werk bij hen waargenomen worden.
 • Tot beeldende kunst rekenen wij: het product van creatieve menselijke uitingen waaronder onder meer: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen en moderne media.

 

Opsturen documentatie
Via het aanmeldformulier kun je gegevens, digitaal beeldmateriaal en/of een verwijzing naar je website sturen. Bij voorkeur ontvangen wij daarbij ook je CV en een lijst van exposities. De werken worden geselecteerd op basis van ontvangen documentatie, In incidentele gevallen kan een atelierbezoek door de selectie-commissie wenselijk zijn.

Criteria

 • Onderscheidend
 • Oorspronkelijkheid
 • Gevoelsexpressiviteit
 • Vernieuwend
 • Vakmanschap

 

Selectiecommissie
Een commissie zal de werken van deelnemende kunstenaars aan de hand van bovenstaande criteria beoordelen. Ze werken met een puntensysteem. De kunstenaars die het hoogste aantal punten krijgen worden geslecteerd. Het aantal beschikbare locaties bepaald het aantal te selecteren kunstenaars.

Voorkeurslocatie

Na de selectie kunnen de kunstenaars een voorkeurslocatie opgeven. Hier zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. Er zal worden bekeken of de soort kunst past op de locatie en past bij de overige geselecteerde kunst.

Kosten
Als tegemoetkoming in een deel van de organisatiekosten (o.a. het drukken van een mooie catalogus) vragen we een bijdrage van de kunstenaars van €50,-. Als u geselecteerd wordt voor deelname ontvangt u een expositieovereenkomst. Hier kunt u een voorbeeld zien van de catalogus van 2019.

Voorwaarden

 • De kunstenaars dienen gedurende de openingstijden, op zaterdag van 12 tot 17 uur en zondag van 11 tot 17 uur, zelf aanwezig te zijn bij hun werk.
 • Opbouw en afbraak van de expositie gebeurt altijd in overleg met de locatiehouder/locatiecoördinator en mede exposanten. Gemaakte afspraken dienen hierbij nageleefd te worden.
 • Opbouwen kan op vrijdag voorafgaand aan het expositieweekend, afbreken gebeurt meestal meteen na de expositie op zondag avond en verder in overleg met de locatiehouder.
 • De kunstenaars dienen zelf te zorgen voor gereedschap en bevestigingsmaterialen die nodig zijn bij het ophangen/neerzetten/neerleggen etc. van hun kunstwerken. Er mag alleen in muren/wanden gespijkerd of geschroefd worden als dat expliciet door de locatiehouder is toegestaan. Hou er rekening mee dat in verschillende historische gebouwen niets in de muren mag worden aangebracht.
 • Bij alle werken moet een kaartje (wit papier/karton, formaat 85x55mm) worden geplaatst met in zwarte tekst: Naam, titel, techniek en eventueel de prijs van het werk.
 • De stichting Kunststroom vraagt geen commissie voor verkochte werken.
 • De kunstenaar dient zelf te zorgen voor een verzekering van zijn/haar werk.
nl_NLNederlands